หน่วยงาน การให้บริการ
บขส. เที่ยวปกติ จำนวน ๓๕,๑๐๒ เที่ยว | เที่ยวเสริม จำนวน ๔๓,๐๕๕ เที่ยว | รองรับผู้โดยสาร จำนวน ๑,๐๗๖,๐๗๐ คน
ขสมก. - เพิ่มจำนวนเที่ยววิ่ง ๑๐๘ เส้นทาง ๒๕,๗๒๕ เที่ยว |รองรับผู้โดยสาร จำนวน ๑,๓๘๕,๗๑๔ คน
- จัดเดินรถเชื่อมสถานีขนส่ง ๔ สถานี ๓๕ เส้นทาง จตุจักร ๑๓ เส้นทาง สายใต้ ๕ เส้นทาง เอกมัย ๘ เส้นทาง หัวลำโพง ๙ เส้นทาง
- จัดรถเฉพาะกิจ ๒ เส้นทาง วงกลมอู่หมอชิต ๒ สถานีรถไฟฟ้า BTS จตุจักร และ อู่หมอชิต ๒ - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
การรถไฟฯ จัดขบวนรถ ๒๔๒ ขบวน/วัน รองรับผู้โดยสาร จำนวน ๙๕,๘๐๐ คน/วัน
เพิ่มขบวน สายเหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ
- วันที่ ๒๗-๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๖ เพิ่ม ๑๒ ขบวน
- วันที่ ๑-๓ ม.ค. ๒๕๕๗ เพิ่ม ๑๕ ขบวน
เพิ่มตู้โดยสารทุกขบวนสายใต้
บริษัท การบินไทยฯ จัดเที่ยวบินภายในประเทศ (ไป-กลับ) จำนวน ๖๗๖ เที่ยวบิน
การรถไฟฟ้าฯ - ขยายเวลาเดินรถวันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๕๗ ถึงเวลา ๐๒.๐๐ น.
- เพิ่มความถี่ของแต่ละขบวนรถเป็น ๘.๔๕ นาที และเพิ่มขบวนรถวันที่ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๖ - ๑ ม.ค. ๒๕๕๗ จำนวน ๘ ขบวน/วัน
กรมทางหลวง ยกเว้นค่าผ่านทาง - มอเตอร์เวย์ สาย ๗ และ ๙
ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. วันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๖
ถึงเวลา ๒๔.๐๐ น. วันที่ ๓ ม.ค. ๒๕๕๗
การทางพิเศษฯ ยกเว้นค่าผ่านทาง - ทางพิเศษบูรพาวิถี
ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๑ น. วันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๖
ถึงเวลา ๒๔.๐๐ น. วันที่ ๓ ม.ค. ๒๕๕๗

เส้นทางแนะนำช่วงเทศกาล


จุดบริการประชาชน
หน่วยงาน สายด่วน โทรศัพท์
ศูนย์ประสานงานความปลอดภัยคมนาคม ๑๓๕๖  
กรมการขนส่งทางบก ๑๕๘๔ ๐๒-๒๗๑๘๖๑๘
กรมทางหลวง ๑๕๘๖ ๐๒-๓๕๔๖๕๕๑
กรมทางหลวงชนบท ๑๑๔๖  
การทางพิเศษฯ ๑๕๔๓ ๐๒-๗๔๖๙๗๙๙
การรถไฟฯ ๑๖๙๐ ๐๒-๕๓๗๙๑๙๘
การรถไฟฟ้าฯ   ๐๒-๗๓๘๓๖๖๖
ขสมก. ๑๓๔๘ ๐๒-๒๔๗๑๒๓๕-๖
บขส. ๑๔๙๐ ๐๒-๙๓๖๒๘๕๒-๖๖
บริษัท ท่าอากาศยานฯ   ๐๒-๑๓๒๙๙๕๐-๑
บริษัท การบินไทยฯ   ๐๒-๕๔๕๓๑๘๑-๕
บริษัท วิทยุการบินฯ   ๐๒-๒๘๗๘๘๘๐
กรมการบินพลเรือน   ๐๒-๒๘๖๐๕๐๖
กรมเจ้าท่า ๑๑๙๙ ๐๒-๓๖๙๔๗๘๒
การท่าเรือฯ ๑๑๙๙ ๐๒-๒๖๙๓๑๙๑
สภาพจราจรบนเส้นทางสายหลัก
กรมทางหลวง

สถานการณ์อุบัติเหตุและจุดเสี่ยงที่ควรระวัง
ในการเดินทาง