ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย - จีน ภายใต้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟของประเทศไทย

บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 - 2565 >> แผนที่โครงการ

สรุปผลการประชุม

ครั้งที่ 25 (8 - 10 ส.ค. 2561)
ครั้งที่ 24 (30 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2561)
ครั้งที่ 23 (7 - 9 ก.พ. 2561)
ครั้งที่ 22 (22 - 24 พ.ย. 2560)
ครั้งที่ 21 (20 - 22 ก.ย. 2560)
ครั้งที่ 20 (15 - 17 ส.ค. 2560)
ครั้งที่ 19 (5 - 7 ก.ค. 2560)
ครั้งที่ 18 (22 - 24 พ.ค. 2560)

>> แสดงทั้งหมดข่าวสารความคืบหน้า

วันที่ 24 กันยายน 2561

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน

วันที่ 8-10 สิงหาคม 2561

ลงนามบันทึกประชุมความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน ครั้งที่ 25

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมกลุ่มเล็กความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน ครั้งที่ 25