ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย - จีน ภายใต้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟของประเทศไทย

บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 - 2565 >> แผนที่โครงการ

สรุปผลการประชุม

ครั้งที่ 16 (2 ธ.ค. 2559)
ครั้งที่ 14 (21 ก.ย. 2559)
ครั้งที่ 13 (23-24 ส.ค. 2559)
ครั้งที่ 12 (27-28 ก.ค. 2559)
ครั้งที่ 11 (16 มิ.ย. 2559)
ครั้งที่ 10 (11-12 พ.ค. 2559)
ทวิภาคี (23 มี.ค. 2559)
วันที่ 29 ม.ค. 2559
ครั้งที่ 9 (3 ธ.ค. 2558)
ครั้งที่ 8 (28 - 29 ต.ค. 2558)
ครั้งที่ 7 (11 - 12 ก.ย. 2558)
ครั้งที่ 6 (6 - 8 ส.ค. 2558
ครั้งที่ 5 (30 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2558)
ครั้งที่ 4 (6-8 พ.ค. 2558)
ครั้งที่ 3 (10-12 มี.ค. 2558)
ครั้งที่ 2 (11-12 ก.พ. 2558)
ครั้งที่ 1 (21-22 ม.ค. 2558)


ข่าวสารความคืบหน้า

วันที่ 28 ตุลาคม 2559
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน ครั้งที่ 15

วันที่ 24 สิงหาคม 2559
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน ครั้งที่ 13 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 23 สิงหาคม 2559
นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟไทย-จีน ครั้งที่ 13

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้แทนฝ่ายไทย และนายหวัง เสี่ยวเทา (H.E. Mr. Wang Xiaotao) รองผู้อำนวยการคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ ผู้แทนฝ่ายสาธารณรัฐประชาชนจีน ประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรม แชงกรี – ลา กรุงเทพฯ

วันที่ 17 กรกฎาคม 2559
การประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน ครั้งที่ 11

ลงนามรับรองบันทึกการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน ครั้งที่ 11

วันที่ 16 มิถุนายน 2559
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Wang Xiaotao รองผู้อำนวยการคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน และคณะ

วันที่ 14 พฤษภาคม 2559
การลงนามบันทึกผลการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย–จีน ครั้งที่ 10 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

>> อ่านข่าวย้อนหลัง