ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย - จีน ภายใต้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟของประเทศไทย

บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 - 2565 >> แผนที่โครงการ

สรุปผลการประชุม

ครั้งที่ 24 (30 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2561)

ครั้งที่ 23 (7 - 9 ก.พ. 2561)

ครั้งที่ 22 (22 - 24 พ.ย. 2560)

ครั้งที่ 21 (20 - 22 ก.ย. 2560)

ครั้งที่ 20 (15 - 17 ส.ค. 2560)

ครั้งที่ 19 (5 - 7 ก.ค. 2560)

ครั้งที่ 18 (22 - 24 พ.ค. 2560)

ครั้งที่ 17 (7 - 10 เม.ย. 2560)

ครั้งที่ 16 (2 ธ.ค. 2559)

ครั้งที่ 15 (26-28 ต.ค. 2559)

ครั้งที่ 14 (21 ก.ย. 2559)

ครั้งที่ 13 (23-24 ส.ค. 2559)

ครั้งที่ 12 (27-28 ก.ค. 2559)

ครั้งที่ 11 (16 มิ.ย. 2559)

ครั้งที่ 10 (11-12 พ.ค. 2559)

ทวิภาคี (23 มี.ค. 2559)

วันที่ 29 ม.ค. 2559
ครั้งที่ 9 (3 ธ.ค. 2558)
ครั้งที่ 8 (28 - 29 ต.ค. 2558)
ครั้งที่ 7 (11 - 12 ก.ย. 2558)
ครั้งที่ 6 (6 - 8 ส.ค. 2558
ครั้งที่ 5 (30 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2558)
ครั้งที่ 4 (6-8 พ.ค. 2558)
ครั้งที่ 3 (10-12 มี.ค. 2558)
ครั้งที่ 2 (11-12 ก.พ. 2558)
ครั้งที่ 1 (21-22 ม.ค. 2558)ข่าวสารความคืบหน้า

วันที่ 1 มิถุนายน 2561
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน ครั้งที่ 24

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 23 และลงนามบันทึกผลการประชุมคณะกรรมการร่วมฯ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 19 และลงนามบันทึกผลการประชุมคณะกรรมการร่วมฯ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560
นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ประชุมคณะทำงานร่วมด้านเทคนิคและร่างสัญญาโครงการรถไฟระหว่างไทย-จีน ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 23 มิถุนายน 2560
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม แถลงข่าวการดำเนินโครงการรถไฟไทย – จีน

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน ครั้งที่ 18

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน

วันที่ 27 เมษายน 2560
นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโครงการรถไฟ ไทย-จีน

วันที่ 10 เมษายน 2560
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงนามบันทึกผลการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 17

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 17 ณ เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 9 เมษายน 2560
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมกลุ่มย่อยระดับรัฐมนตรีเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ณ เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมเตรียมการคณะทำงานฝ่ายไทย ก่อนการประชุมกลุ่มย่อยระดับรัฐมนตรีเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน

วันที่ 8 เมษายน 2560
นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ประชุมคณะทำงานด้านสัญญา 2 ร่วมระหว่างไทย-จีน ณ เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 7 เมษายน 2560
นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ประชุมคณะทำงานด้านเทคนิคร่วมระหว่างไทย-จีน ณ เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

>> อ่านข่าวย้อนหลัง