2
1,606
1
262
0
1,864

ภาพรวมอุบัติเหตุบนโครงข่ายกระทรวงคมนาคม (ถนน และ ราง)
อุบัติเหตุ (ครั้ง) เพิ่ม/ลด อุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิต (ครั้ง) เพิ่ม/ลด เสียชีวิต (คน) เพิ่ม/ลด บาดเจ็บ (คน) เพิ่ม/ลด
ปี 62 ปี 61 +/- (%) ปี 62 ปี 61 +/- (%) ปี 62 ปี 61 +/- (%) ปี 62 ปี 61 +/- (%)
1,606 1,801 -10.83 231 253 -8.70 262 282 -7.09 1,864 2,138 -12.82

อุบัติเหตุบนโครงข่ายถนน
อุบัติเหตุ (ครั้ง) เพิ่ม/ลด อุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิต (ครั้ง) เพิ่ม/ลด เสียชีวิต (คน) เพิ่ม/ลด บาดเจ็บ (คน) เพิ่ม/ลด
ปี 62 ปี 61 +/- (%) ปี 62 ปี 61 +/- (%) ปี 62 ปี 61 +/- (%) ปี 62 ปี 61 +/- (%)
1,606 1,799 -10.73 231 252 -8.33 262 281 -6.76 1,864 2,135 -12.69

อุบัติเหตุแยกตามโครงข่ายถนน
ทางหลวง ทางหลวงชนบท ทางพิเศษ
อุบัติเหตุ (ครั้ง) เสียชีวิต (คน) บาดเจ็บ (คน) อุบัติเหตุ (ครั้ง) เสียชีวิต (คน) บาดเจ็บ (คน) อุบัติเหตุ (ครั้ง) เสียชีวิต (คน) บาดเจ็บ (คน)
1,323 217 1,574 274 45 281 9 0 9

มูลเหตุสันนิษฐาน
ลำดับที่ รายการ อุบัติเหตุ
(ครั้ง)
ร้อยละ
(%)
เสียชีวิต
(คน)
บาดเจ็บ
(คน)
1 ขับรถเร็วเกินกำหนด 925 57.60 153 1,005
2 คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด 214 13.33 39 271
3 เมาสุรา 195 12.14 21 192
4 อื่นๆ 272 16.94 49 396
รวมทั้งหมด 1,606 100.00 262 1,864
ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ
ลำดับที่ รายการ อุบัติเหตุ
(ครั้ง)
ร้อยละ
(%)
เสียชีวิต
(คน)
บาดเจ็บ
(คน)
1 พลิกคว่ำ 529 32.94 69 631
2 ชนกัน/เฉี่ยวชน 339 21.11 63 456
3 ชนท้าย 333 20.73 61 351
4 อื่นๆ 405 25.22 69 426
รวมทั้งหมด 1,606 100.00 262 1,864

ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ
ลำดับที่ รายการ จำนวน
(คัน)
ร้อยละ
(%)
อุบัติเหตุ
(ครั้ง)
เสียชีวิต
(คน)
บาดเจ็บ
(คน)
สาเหตุ 3 อันดับสูงสุด
1 รถจักรยานยนต์ 952 38.73 735 179 1,136 ขับรถเร็วเกินกำหนด (434 คัน),คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด (162 คัน),เมาสุรา (156 คัน)
2 รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ 652 26.53 356 101 794 ขับรถเร็วเกินกำหนด (370 คัน),คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด (94 คัน),หลับใน (44 คัน)
3 รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ 597 24.29 366 87 664 ขับรถเร็วเกินกำหนด (304 คัน),คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด (78 คัน),หลับใน (45 คัน)

บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ
ลำดับที่ รายการ อุบัติเหตุ
(ครั้ง)
ร้อยละ
(%)
เสียชีวิต
(คน)
บาดเจ็บ
(คน)
ยานพาหนะ 3 อันดับสูงสุด สาเหตุ 3 อันดับสูงสุด
1 ทางตรง 1,015 63.20 165 1,190 รถจักรยานยนต์ (539 คัน),รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ (482 คัน),รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ (418 คัน) ขับรถเร็วเกินกำหนด (666 ครั้ง),คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด (107 ครั้ง),หลับใน (95 ครั้ง)
2 ทางโค้ง 137 8.53 25 168 รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ (62 คัน),รถจักรยานยนต์ (56 คัน),รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ (50 คัน) ขับรถเร็วเกินกำหนด (95 ครั้ง),หลับใน (11 ครั้ง),เมาสุรา (10 ครั้ง)
3 ทางแยก 134 8.34 18 174 รถจักรยานยนต์ (103 คัน),รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ (59 คัน),รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ (57 คัน) ขับรถเร็วเกินกำหนด (50 ครั้ง),คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด (48 ครั้ง),เมาสุรา (17 ครั้ง)
4 อื่นๆ 320 19.93 54 332 รถจักรยานยนต์ (254 คัน),รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ (72 คัน),รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ (49 คัน) ขับรถเร็วเกินกำหนด (114 ครั้ง),เมาสุรา (95 ครั้ง),คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด (55 ครั้ง)
รวมทั้งหมด 1,606 100.00 262 1,864

ตารางสรุปอุบัติเหตุ จำแนกตามช่วงเวลา
ลำดับที่ ช่วงเวลา อุบัติเหตุ (ครั้ง) ร้อยละ (%) เสียชีวิต (คน) บาดเจ็บ (คน)
1 00.01-04.00 น. 201 12.52 43 205
2 04.01-08.00 น. 159 9.90 32 211
3 08.01-12.00 น. 283 17.62 29 321
4 12.01-16.00 น. 337 20.98 39 415
5 16.01-20.00 น. 393 24.47 62 452
6 20.01-24.00 น. 233 14.51 57 260
รวมทั้งหมด 1,606 100.00 262 1,864

ลำดับที่ ปี ทางรถไฟ จุดตัดรถไฟ รถ ขสมก.
อุบัติเหตุ (ครั้ง) เสียชีวิต (คน) บาดเจ็บ (คน) อุบัติเหตุ (ครั้ง) เสียชีวิต (คน) บาดเจ็บ (คน) อุบัติเหตุ (ครั้ง) เสียชีวิต (คน) บาดเจ็บ (คน)
1 2562 4 7 9 3 7 9 0 0 0
รวมทั้งหมด 4 7 9 3 7 9 0 0 0

รถโดยสารประจำทาง ขสมก. ที่เกิดอุบัติเหตุ
ลำดับที่ วันที่ เวลา บริเวณที่เกิด สายรถ ประเภทรถ ทะเบียน จังหวัด เสียชีวิต
(คน)
บาดเจ็บ
(คน)
สาเหตุ
ไม่พบการเกิดอุบัติเหตุ

อุบัติเหตุบนโครงข่ายรถไฟ
ลำดับที่ วันที่ เวลา บริเวณที่เกิดเหตุ ขบวนรถ เส้นทาง กม. จังหวัด ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ ลักษณะทาง เสียชีวิต
(คน)
บาดเจ็บ
(คน)
1 12 เม.ย. 2562 02:39 ช่วงสถานีรถไฟแก่งเสือเต้น ถึงสถานีรถไฟหินซ้อน 26 (หนองคาย ถึง กรุงเทพ) ล่อง 158 ลพบุรี ชนยานพาหนะอื่นๆ มีเครื่องกั้น 6 9
2 13 เม.ย. 2562 11:34 ช่วงสถานีรถไฟกระเปียด ถึงสถานีรถไฟทานพอ 445 (ชุมพร ถึง ชุมทางหาดใหญ่) ขึ้น 716 นครศรีธรรมราช ชนยานพาหนะอื่นๆ มีเครื่องกั้น 0 0
3 13 เม.ย. 2562 19:23 ช่วงสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ ถึงสถานีรถไฟศาลายา 173 (กรุงเทพ ถึง นครศรีธรรมราช) ขึ้น 15 กรุงเทพมหานคร ชนคนเดินเท้า มีเครื่องกั้น 1 0
4 15 เม.ย. 2562 18:05 ช่วงสถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ ถึงสถานีรถไฟปาดังเบซาร์ 38 (สุไหงโก-ลก ถึง กรุงเทพ) ล่อง 928.58 สงขลา ตกราง ทางตรง 0 0

ตารางสรุปการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิต จำแนกตามจังหวัด
จังหวัดที่เกิด
อุบัติเหตุสูงสุด
10 อันดับแรก
1) นครราชสีมา (86 ครั้ง)
2) สุพรรณบุรี (60 ครั้ง)
3) เชียงใหม่ (55 ครั้ง)
4) กรุงเทพมหานคร (44 ครั้ง)
5) สุราษฎร์ธานี (40 ครั้ง)
6) ลพบุรี (39 ครั้ง)
7) พัทลุง (36 ครั้ง)
8) ลำพูน (35 ครั้ง)
9) สกลนคร (34 ครั้ง)
10) เชียงราย (33 ครั้ง)
จังหวัดที่มี
ผู้เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุสูงสุด
10 อันดับแรก
1) ลพบุรี(13 คน)
2) สุพรรณบุรี (11 คน)
3) เชียงใหม่,อุดรธานี,นครราชสีมา (10 คน)
4) บุรีรัมย์ (8 คน)
5) นนทบุรี,ขอนแก่น,ชัยภูมิ,พะเยา,นครศรีธรรมราช (7 คน)
6) สระแก้ว,ระยอง,สมุทรปราการ,สงขลา (6 คน)
7) อุบลราชธานี,สระบุรี,นครปฐม,พระนครศรีอยุธยา,สุรินทร์ (5 คน)
8) ร้อยเอ็ด,กาญจนบุรี,ราชบุรี,สุราษฎร์ธานี,ฉะเชิงเทรา,เชียงราย,น่าน,กำแพงเพชร,กระบี่,นครสวรรค์ (4 คน)
9) ชุมพร,กาฬสินธุ์,นครพนม,ภูเก็ต,สุโขทัย,ชลบุรี,นราธิวาส,พิจิตร,ชัยนาท,สิงห์บุรี,แพร่,เพชรบูรณ์ (3 คน)
10) นครนายก,อุตรดิตถ์,ยโสธร,เลย,ปราจีนบุรี,สกลนคร,ตาก,พัทลุง,พิษณุโลก,ประจวบคีรีขันธ์,จันทบุรี,อำนาจเจริญ,กรุงเทพมหานคร (2 คน)
จังหวัดที่มี
ผู้บาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุสูงสุด
10 อันดับแรก
1) นครราชสีมา(102 คน)
2) ลพบุรี (68 คน)
3) สุพรรณบุรี (64 คน)
4) สุราษฎร์ธานี (56 คน)
5) เชียงใหม่ (48 คน)
6) พัทลุง (47 คน)
7) ร้อยเอ็ด (45 คน)
8) เพชรบูรณ์ (44 คน)
9) กระบี่ (43 คน)
10) อุดรธานี (41 คน)
จังหวัดที่
ไม่เกิดอุบัติเหตุ
จำนวน 0 จังหวัด
จังหวัดที่ไม่มี
ผู้เสียชีวิต
จากอุบัติเหตุ
จำนวน 9 จังหวัด
ตราด, ปทุมธานี, พังงา, เพชรบุรี, แม่ฮ่องสอน, ยะลา, สตูล, หนองบัวลำภู, อ่างทอง
จังหวัดที่ไม่มี
ผู้บาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุ
จำนวน 0 จังหวัด
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 65,230  คน  ปีที่เริ่มนับ 2559