0
1,989
0
301
0
2,141

ภาพรวมอุบัติเหตุบนโครงข่ายกระทรวงคมนาคม (ถนน และ ราง)
อุบัติเหตุ (ครั้ง) เพิ่ม/ลด อุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิต (ครั้ง) เพิ่ม/ลด เสียชีวิต (คน) เพิ่ม/ลด บาดเจ็บ (คน) เพิ่ม/ลด
ปี 62 ปี 61 +/- (%) ปี 62 ปี 61 +/- (%) ปี 62 ปี 61 +/- (%) ปี 62 ปี 61 +/- (%)
1,989 1,698 17.14 274 279 -1.79 301 303 -0.66 2,141 1,928 11.05

อุบัติเหตุบนโครงข่ายถนน
อุบัติเหตุ (ครั้ง) เพิ่ม/ลด อุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิต (ครั้ง) เพิ่ม/ลด เสียชีวิต (คน) เพิ่ม/ลด บาดเจ็บ (คน) เพิ่ม/ลด
ปี 62 ปี 61 +/- (%) ปี 62 ปี 61 +/- (%) ปี 62 ปี 61 +/- (%) ปี 62 ปี 61 +/- (%)
1,982 1,694 17.00 273 279 -2.15 300 303 -0.99 2,138 1,924 11.12

อุบัติเหตุแยกตามโครงข่ายถนน
ทางหลวง ทางหลวงชนบท ทางพิเศษ
อุบัติเหตุ (ครั้ง) เสียชีวิต (คน) บาดเจ็บ (คน) อุบัติเหตุ (ครั้ง) เสียชีวิต (คน) บาดเจ็บ (คน) อุบัติเหตุ (ครั้ง) เสียชีวิต (คน) บาดเจ็บ (คน)
1,676 241 1,823 299 59 308 7 0 7

มูลเหตุสันนิษฐาน
ลำดับที่ รายการ อุบัติเหตุ
(ครั้ง)
ร้อยละ
(%)
เสียชีวิต
(คน)
บาดเจ็บ
(คน)
1 ขับรถเร็วเกินกำหนด 1,194 60.24 163 1,196
2 คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด 267 13.47 51 319
3 เมาสุรา 237 11.96 31 228
4 อื่นๆ 284 14.33 55 395
รวมทั้งหมด 1,982 100.00 300 2,138
ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ
ลำดับที่ รายการ อุบัติเหตุ
(ครั้ง)
ร้อยละ
(%)
เสียชีวิต
(คน)
บาดเจ็บ
(คน)
1 พลิกคว่ำ 594 29.97 65 606
2 ชนกัน/เฉี่ยวชน 564 28.46 119 737
3 ชนท้าย 389 19.63 45 368
4 อื่นๆ 435 21.95 71 427
รวมทั้งหมด 1,982 100.00 300 2,138

ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ
ลำดับที่ รายการ จำนวน
(คัน)
ร้อยละ
(%)
อุบัติเหตุ
(ครั้ง)
เสียชีวิต
(คน)
บาดเจ็บ
(คน)
สาเหตุ 3 อันดับสูงสุด
1 รถจักรยานยนต์ 1,109 35.30 847 221 1,311 ขับรถเร็วเกินกำหนด (496 คัน),คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด (196 คัน),เมาสุรา (181 คัน)
2 รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ 868 27.63 471 110 882 ขับรถเร็วเกินกำหนด (502 คัน),คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด (88 คัน),หลับใน (39 คัน)
3 รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ 858 27.31 487 111 833 ขับรถเร็วเกินกำหนด (452 คัน),คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด (113 คัน),หลับใน (47 คัน)

บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ
ลำดับที่ รายการ อุบัติเหตุ
(ครั้ง)
ร้อยละ
(%)
เสียชีวิต
(คน)
บาดเจ็บ
(คน)
ยานพาหนะ 3 อันดับสูงสุด สาเหตุ 3 อันดับสูงสุด
1 ทางตรง 1,207 60.90 171 1,315 รถจักรยานยนต์ (620 คัน),รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ (608 คัน),รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ (591 คัน) ขับรถเร็วเกินกำหนด (810 ครั้ง),คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด (149 ครั้ง),เมาสุรา (85 ครั้ง)
2 ทางโค้ง 236 11.91 28 236 รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ (113 คัน),รถจักรยานยนต์ (107 คัน),รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ (81 คัน) ขับรถเร็วเกินกำหนด (184 ครั้ง),คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด (14 ครั้ง),เมาสุรา (12 ครั้ง)
3 ทางแยก 182 9.18 28 212 รถจักรยานยนต์ (121 คัน),รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ (84 คัน),รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ (71 คัน) ขับรถเร็วเกินกำหนด (66 ครั้ง),คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด (47 ครั้ง),เมาสุรา (31 ครั้ง)
4 อื่นๆ 357 18.01 73 375 รถจักรยานยนต์ (261 คัน),รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ (102 คัน),รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ (76 คัน) ขับรถเร็วเกินกำหนด (134 ครั้ง),เมาสุรา (109 ครั้ง),คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด (57 ครั้ง)
รวมทั้งหมด 1,982 100.00 300 2,138

ตารางสรุปอุบัติเหตุ จำแนกตามช่วงเวลา
ลำดับที่ ช่วงเวลา อุบัติเหตุ (ครั้ง) ร้อยละ (%) เสียชีวิต (คน) บาดเจ็บ (คน)
1 00.01-04.00 น. 263 13.27 58 273
2 04.01-08.00 น. 236 11.91 50 263
3 08.01-12.00 น. 350 17.66 41 367
4 12.01-16.00 น. 365 18.42 45 410
5 16.01-20.00 น. 490 24.72 56 548
6 20.01-24.00 น. 278 14.03 50 277
รวมทั้งหมด 1,982 100.00 300 2,138

ลำดับที่ ปี ทางรถไฟ จุดตัดรถไฟ รถ ขสมก.
อุบัติเหตุ (ครั้ง) เสียชีวิต (คน) บาดเจ็บ (คน) อุบัติเหตุ (ครั้ง) เสียชีวิต (คน) บาดเจ็บ (คน) อุบัติเหตุ (ครั้ง) เสียชีวิต (คน) บาดเจ็บ (คน)
1 2562 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2 2561 6 0 3 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งหมด 7 1 3 0 0 0 0 0 0

รถโดยสารประจำทาง ขสมก. ที่เกิดอุบัติเหตุ
ลำดับที่ วันที่ เวลา บริเวณที่เกิด สายรถ ประเภทรถ ทะเบียน จังหวัด เสียชีวิต
(คน)
บาดเจ็บ
(คน)
สาเหตุ
ไม่พบการเกิดอุบัติเหตุ

อุบัติเหตุบนโครงข่ายรถไฟ
ลำดับที่ วันที่ เวลา บริเวณที่เกิดเหตุ ขบวนรถ เส้นทาง กม. จังหวัด ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ ลักษณะทาง เสียชีวิต
(คน)
บาดเจ็บ
(คน)
1 27 ธ.ค. 2561 18:10 ช่วงสถานีรถไฟดอนเมือง ถึงสถานีรถไฟรังสิต 341 (กรุงเทพ ถึง ชุมทางแก่งคอย) ขึ้น 28 ปทุมธานี ขว้างปาขบวนรถ ทางตรง 0 1
2 28 ธ.ค. 2561 05:15 ช่วงสถานีรถไฟห้วยราช ถึงสถานีรถไฟกระสัง 67 (กรุงเทพ ถึง อุบลราชธานี) ขึ้น 398 บุรีรัมย์ ผู้โดยสารพลัดตกรถไฟ ทางตรง 0 1
3 28 ธ.ค. 2561 16:30 ช่วงสถานีรถไฟหนองโพ ถึงสถานีรถไฟหัวหวาย 102 (เชียงใหม่ ถึง กรุงเทพ) ล่อง 204 นครสวรรค์ ผู้โดยสารพลัดตกรถไฟ ทางตรง 0 1
4 30 ธ.ค. 2561 07:55 ช่วงสถานีรถไฟเมืองที ถึงสถานีรถไฟบุฤาษี 977 (กรุงเทพ ถึง อุบลราชธานี) ขื้น 435 สุรินทร์ ชนสัตว์ ทางตรง 0 0
5 30 ธ.ค. 2561 16:10 ช่วงสถานีรถไฟบ้านไผ่ ถึงสถานีรถไฟบ้านแฮด 75 (กรุงเทพ ถึง หนองคาย) ขึ้น 420 ขอนแก่น ชนสัตว์ อื่น ๆ ไม่ทราบชัด 0 0
6 30 ธ.ค. 2561 16:35 ช่วงสถานีรถไฟบุฤาษี ถึงสถานีรถไฟสุรินทร์ 22 (อุบลราชธานี ถึง กรุงเทพ) ล่อง 421 สุรินทร์ ขว้างปาขบวนรถ อื่น ๆ ไม่ทราบชัด 0 0
7 1 ม.ค. 2562 06:30 ช่วงสถานีรถไฟบ้านไผ่ ถึงสถานีรถไฟบ้านหัน 78 (หนองคาย ถึง กรุงเทพ) ล่อง 407 ขอนแก่น ผู้โดยสารพลัดตกรถไฟ ทางตรง 1 0

ตารางสรุปการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิต จำแนกตามจังหวัด
จังหวัดที่เกิด
อุบัติเหตุสูงสุด
10 อันดับแรก
1) สุพรรณบุรี (94 ครั้ง)
2) นครราชสีมา (87 ครั้ง)
3) กรุงเทพมหานคร (59 ครั้ง)
4) สุราษฎร์ธานี,เพชรบูรณ์,แพร่ (54 ครั้ง)
5) เชียงใหม่ (50 ครั้ง)
6) สระบุรี (44 ครั้ง)
7) ขอนแก่น,ตาก (42 ครั้ง)
8) บุรีรัมย์ (39 ครั้ง)
9) พระนครศรีอยุธยา,นครสวรรค์,สุรินทร์ (38 ครั้ง)
10) พะเยา (37 ครั้ง)
จังหวัดที่มี
ผู้เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุสูงสุด
10 อันดับแรก
1) นครราชสีมา(17 ราย)
2) ขอนแก่น (15 ราย)
3) เชียงใหม่ (10 ราย)
4) สกลนคร,สระบุรี,ศรีสะเกษ (9 ราย)
5) บุรีรัมย์ (8 ราย)
6) สุพรรณบุรี (7 ราย)
7) สงขลา,ประจวบคีรีขันธ์,เพชรบูรณ์ (6 ราย)
8) พะเยา,ลพบุรี,กาญจนบุรี (5 ราย)
9) กระบี่,ยโสธร,นครสวรรค์ (4 ราย)
10) ชัยนาท,มหาสารคาม,บึงกาฬ (3 ราย)
จังหวัดที่มี
ผู้บาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุสูงสุด
10 อันดับแรก
1) นครราชสีมา(110 ราย)
2) สุพรรณบุรี (107 ราย)
3) สุราษฎร์ธานี (63 ราย)
4) ตาก (57 ราย)
5) สุรินทร์ (56 ราย)
6) เชียงใหม่ (52 ราย)
7) เพชรบูรณ์ (49 ราย)
8) นครสวรรค์ (47 ราย)
9) พัทลุง,สระบุรี,นครศรีธรรมราช (45 ราย)
10) พระนครศรีอยุธยา,กระบี่ (42 ราย)
จังหวัดที่
ไม่เกิดอุบัติเหตุ
จำนวน 0 จังหวัด
จังหวัดที่ไม่มี
ผู้เสียชีวิต
จากอุบัติเหตุ
จำนวน 7 จังหวัด
ตราด, ตาก, พังงา, แพร่, แม่ฮ่องสอน, สตูล, สมุทรสงคราม
จังหวัดที่ไม่มี
ผู้บาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุ
จำนวน 0 จังหวัด
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 57,591  คน  ปีที่เริ่มนับ 2559