สถานการณ์น้ำท่วม 7 วันล่าสุด
ทางหลวง 0 จังหวัด 16 สายทาง
ทางหลวงชนบท 8 จังหวัด 48 สายทาง

น้ำท่วมทั้งหมด