สถานการณ์น้ำท่วม 7 วันล่าสุด
ทางหลวง 0 จังหวัด 1 สายทาง
ทางหลวงชนบท 3 จังหวัด 9 สายทาง

น้ำท่วมทั้งหมด