สถานการณ์น้ำท่วม 7 วันล่าสุด
ทางหลวง 0 จังหวัด 0 สายทาง
ทางหลวงชนบท 6 จังหวัด 194 สายทาง

น้ำท่วมทั้งหมด